Mga Imbak na Marka: bakla

isang alamat

kakatapos lang ng umulan nang naglakad si Frederick mula sa bayan papunta sa likod ng kanilang munting bahay. basa at medyo maputik ang mga pilapil sa pagitan ng palayan ng kanyang mga magulang. habang naglalakad ay narinig niya ang isang boses na tila nanghuhusga ng kaniyang pagka-tao.

http://www.motorcyclephilippines.com/forums/showthread.php?159209-Eagle-One-s-Mindoro-ride-Feb-6-to-8/page2
image from motorcyclephilippines.com

“Bakla… Bakla…”

lumingon siya sa pinanggagalingan ng tinig subalit wala itong nakitang tao. inisip niyang napag-kakatuwaan siya ng kaniyang batang kapatid na si Eugenio at ang mga kalaro nito. marahil ay nagtatago ang mga ito sa likod ng pahingahang gawa ng kanilang tatay.

“Bakla… Bakla…” Magpatuloy magbasa isang alamat