one down

at last! may natapos akong isang task!

i finally finished the detailed report for the workshop. 2 weeks kong binuno yun. sakit sa ulo, a bloody nose, sleepless nights, and now i’m sporting the panda look. bagay yata ako na beijing olympics mascot… or ng Panda ballpen. 😛

ngayon naman natapos ko na siya, i’m having second thoughts on submitting it. parang kulang siya. parang ewan. first time kong mag-submit ng formal report sa ibang organization. OK lang siguro kung dito lang sa office. iilan lang naman yung makaka-intindi nun at mag-e-effort na intindihin yun. the rest eh formality lang sa kanila. (stone, stone in the sky…)

now, back to being haggard…

ngiti naman jan. :)

binuksan ko email account ng boss ko today to get his mail. oo, parang secretary na din ang trabaho ko every morning. pwera lang pagtimpla ng kape. brandy ang iniinom ng boss ko eh. hehe…

i found an inspirational email. natawa ako at natuwa… naisip ko din na ‘oo nga noh? special ba talaga ang pilipinas sa paningin ng Diyos?’ it’s a nice thought.

A man in Topeka , Kansas decided to write a book about churches around the world. He started by flying to San Francisco and started working east from there. Going to a very large church, he began taking photographs and making notes.

He spotted a golden telephone on the vestibule wall and was intrigued with a sign, which read ‘Calls: $10,000 a minute’ Seeking out the pastor he asked about the phone and the sign. The pastor answered that this golden phone is, in fact, a direct line to heaven and if he pays the price he can talk directly to GOD.

The man thanked the pastor and continued on his way. As he continued to visit churches in Paris , France , Cairo , Egypt , Hong Kong in China , and around the World , he found more phones, with the same sign, and the same answer from each priest.

Finally, he arrived in Philippines, upon entering a church ln Manila, Philippines, Assumption of the Blessed Virgin Mary Catholic Church, behold – he saw the usual golden telephone. But THIS time, the sign read ‘Calls: 35 cents.’

Fascinated, he asked to talk to the Priest, ‘Father, I have been in cities all across the world and in each church I have found this golden telephone and have been told it is a direct line to Heaven and that I could talk to GOD, but in the other churches the cost was $10,000 a minute. Your sign reads only 35 cents a call. Why?’

The priest, smiling benignly, replied, ‘Son, you’re in the Philippines now ……. You’re in God’s Country, It’s a local call.’

do i need a reason

naalala ko lang ngayon na last week, papasok ako sa work, medyo mainit na ang sikat ng araw (bandang 9AM na). but the feeling was really sort of glorious, bathing under the sun, feeling it on you face. i look up at the clear blue sky over the trees that have just started sprouting leaves again. then with my mp3 player on ‘radio mode’, this song started playing and i instantly turned into a crazy kid, imagining i was filming a music video.

i was daydreaming.

everything just looked perfect to me that time. i knew i looked weird smiling and with a daft expression on my face while walking towards work, but i felt really pleased and happy then. i didn’t care about the heat or the long walk or being late or the jet lag. i just felt really really good listening to it.

i think i found another feel good song. 🙂

International Year of Languages 2008

it’s amazing how some people could dedicate so much to a cause. one of the most amazing advocates of capampangan culture and heritage is jason laxamana who i’ve previously met and talked about. and he does it once again, with a translation of UNESCO’s director general koichiro matsuura’s message. mahirap na mag-translate from english to tagalog which are two languages often used even in schools. mabuti pa ang foreign languages, may kurso sa kolehiyo. that’s why i’m really proud whenever i read an article in kapampangan. it also forces me to find out these vocabulary words that i should know since i’m kapampangan but don’t.

fitting nga na magkaroon ng kapampangan translation ang message na to…

Tegurian ne ning United Nations General Assembly bilang Pang-Meto Yatung Banua Da Ring Amanu ing banuang 2008. Masigasig neng pánigobran ning UNESCO ing gampa na bilang mámuntukan a aptas a mirian tokang samasan la ring aktibidadis para king banua. Tune nang balu ning Aptas ing ulaga da ring amanu pelalu na patye pákikorkula no ring dakal a tinggasing malyaring arapan ning meto ketawan karing paratang a dekada.

Tutu lang kailangan ding amanu king identidad da ring balen ampong tau at bang kumabiye lang abe-abe masalese. Maragul la ambag king panyulung pataglus king kasaplalan at pamiyugne da ring bagebageng pang-meto yatu at pambalen.

Palak lang maulaga king pamanabut karing anam a tagimpan ning education for all (EFA) at ding Millennium Development Goals (MDGs) a píkasundu da ring king United Nations inyang 2000. Bilang mákáyambag king pamiyabeyabe da ring memalen, dakal la asasaup ding amanu king pamagwaksi king kakaluluan at karanupan (MDG 1); bilang suporta karing tenakan king pamamásâ, pamanyulat, pamanigaral, at kabiyayan, maulaga la ring amanu king kaganapan ning universal primary education (MDG 2); dápat ing laban king HIV/AIDS, malaria, at aliwa pang salun (MDG 6) masiwala ya king amanu da ring memalen nung ila ring pilit pákiabutan; at ing pamanyiguradu king kaligtasan ning tibuan a kabiasnan at tenakan, kambe ning kaburian da ring taung masalese ya bili ing karelang kapaligiran (MDG 7), atin ya mu namang ugne karing amanung sisuan.

Ing makuleng pamiyayaliwa da ring kultura makayugne ya mu naman king makuleng pamiyayaliwa da ring amanu, ngara pin ketang UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity at king binalak nang pangimut (2001), itang Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005).

Ita mu pin, mánganib lang mabura ring mayigit kapitna karing pitung libung amanung magagamit keti yatu kilub ning mapilan a henerasyun. Manga sikapat mu karing salitang deta ring magagamit king iskuela at king Internet, at keraklan magagamit la mu pamisanmisan. Bista man masalese do pang agagamit ding memalen karing karelang pibalebale, libulibu lang amanu ring e mákátuklu karing iskuela, karing media, karing libru, magasin, at dyaryu, at karing sular a pampubliku.

Maulaga ing kímut ta’nang tambing. Makananu? King kapamilatan ning pamangawang batas pang-amanung mamiye upaya karing balang komunidad a gamitan ing karelang amanung sisuan angga’t malyari king nanu mang sular ning sosyedad, pati na ring iskuela, kabang pákiabutan ing kagalasgasan king metung a amanung pambansa o panlalawigan at king metung a banyagang amanu. King kapamilatan na mu rin ning pamanusig karing gagamit amanung makasiduan a magpakabiasa la pa karing aliwang pambansa o panlalawigan a salita at metung o adua pang banyagang amanu. Akit da ring keganaganang amanu ing lugal da king kekatamung yatu nung matanggap ya mung ganap ing multilingualismu.

Inya naman ágkatan no ning UNESCO ring kapanibalan, ding aptas a makapalalam king United Nations, ding lualung aptas karing balen, ding iskuela, ding aptas da ring propesyunal, at ding aliwa pang makarame, na magpasimula lang sarili rang aktibidadis a maglayung itanam karing pusu da ring sabla ing respetu, pakamal, at pamaglualu karing keganaganang salita, pelalu na retang bagya-bagya nang mamamate.

Agyang pang kapamilatan de ring miyayaliwang dapát king labuad ning pamanigaral, ning Internet, o ring matenakan; kapamilatan de man ding proyektung mánagimpang protektan ding mamamatdang amanu, proyektung mágnasang ipabalu karing memalen ing kagiwan da ring amanu king pamagpasibul pamisasanmetung karing memalen; o proyektung máglayung ipakit karing tau ing kaugnayan ning amanu at ekonomya, ning amanu at katutubung kabiasnan, o ning amanu at kalalangan—ing importanti malansangan ya king balang suluk ning yatu ing kasebian a “maulaga la ring amanu!”

Maging yang makabaldugan ing aldong ka-21 ning Pebreru 2008, ing aldo ning kasiam a Pang-Meto Yatung Aldo Da Ring Amanung Sisuan. Aparti pa kanita, iya pin ing mamiye bageng tauling aldo para king pamagpakilala karing proyektung mágnasang magpalaganap karing amanu.

Ing para tamung págnasan iya pin ing siguraduang mapansin ya king pambansa, panlalawigan, at pang-sumangid laut a balitang ing kaulagan ning pamakiatin dakal a amanu at multilingualismu karing iskuela, kapanibalan, sistemang ligal, karing pangkulturang pamamasyag at media, king Internet at king pamangalakal.

Magdaun yang bukud a oportunidad ing Pang-Meto Yatung Banua Da Ring Amanu 2008 king pamanabut tamu karing mesambitlang kapagnasan.
Koïchiro Matsuura

from bad to worse

there’s this on-going chronicle about the socialites of manila and how one aussie guy was duped by DJ Montano with his life’s savings. di basta-basta mawalan ng pera… and higit sa lahat yung perang pinaghirapan mo.

well, di man ganun kalaki nawala saken, money is money. ganito yun…

i live in this small boardinghouse inside UP Campus in the Dagohoy area. we have this little thieving caretaker who we call “Ate Thelma”… she was very accommodating, soft spoken, and respectful whenever we talked. she always seemed nice around me so whenever she’d ask for money, after a litany of how hard times are and how little she receives from the landlady for taking care of everything — from the soap in washing dishes to the toilet cleaner, i would lend her some with a promise from her that she would pay me back as soon as she gets her salary from the barangay.

Justice and Divine Vengeance Pursuing Crime

or so i thought… and hoped.

dumaan ang linggo, dumaan ang mga buwan, wala akong natanggap na bayad. and then she would come to me again apologizing for not being able to pay, telling me stories of how his son got his gf pregnant and now they’re having a baby and they need money for the check-up, etc. i pitied the baby more than the parents and the grandmother. nagbigay ulit ako. she promised to pay when their loan gets approved.

dumaan ang linggo, dumaan ang mga buwan, wala akong natanggap na bayad.

i smelled something fishy, of course. and it wasn’t her. she smelled far worse. she knew i wouldn’t fall for the ‘pity’ trap again so she devised another way to deceive me… through “sanla”. a few times, she offered cellphones in exchange for money. the first one was worth the P300 i gave. old cellphone, weak battery but still working. then she offered me a necklace. i wasn’t fond of jewelry so i turned that one down… probably saved myself P100. then there was this last one, Nokia 6600. she gave me the phone but it was turned off… i trusted her that the phone was at least 90% working. well, it wasn’t. it’s a paperweight now…

and through out that time nagbabayad ako ng boarding house through her. i give her the money to be sent to the landlady when our landlady couldn’t come to collect the payments.

or so i thought… and hoped.

today, i found out that she hasn’t been remitting my rent payments. P1,300.00 every month for the past 2 months. i can’t demand payments from her. she can barely make ends meet. i can’t sue her. i could but it wouldn’t be worth it. i may get justice pero ang liit na bagay, papalakihin pa ba naten? pero hindi rin tama ang manlamang ng tao. alam kong hindi ko na makukuha ang nawala kong pera. ipapa-sa Diyos na lang ba ‘to? madaling sabihin, mahirap gawin… mahirap din kumbinsihin ang sarili ko na hindi gumalaw.

i will have my vengeance, one way or another.

sana turista na lang talaga ako

i wish that i would’ve been more like a tourist when i went to india. plus i wish i had saved up for that digital camera way back so i could’ve taken more pictures comfortably. now that i think about the wonderful images i could be taking back with me, i only brought a few with me since i only had a camera phone that took ages to save the picture i was taking and was very noisy. 1.3MP isn’t bad though…

when we were at the shri chamundeswari temple in mysore (pronounced: my-soor), i shopped for the pasalubong i would be bringing home… bought a few bangles for the girls at the office and pen holders for the guys. now that i’m blogging about it, and after i’ve given them all away, i don’t have a picture to show here where i bought them or how they look like! naiisip ko na nung andun sana ako, kinunan ko ng litrato mga nakita ko dun. as in lahaaaat ng pwedeng kunan, kukunan ko ng litrato… hindi ko kasi na-categorize yung mga sidewalk stalls and vendors as ‘kakaiba’ kasi madami din naman ganun dito diba? yung mga nagbebenta ng coconuts with flowers that were meant to be offerings hindi ko din kinunan kasi andaming buko sa pilipinas, mas malalaki pa! yung marketplace na parang divisoria, di ko rin kinunan kasi nga parang divi lang siya… may tindahan ng saree pero dahil parang tindahan lang siya ng tela, di ko na rin kinunan. haaaay… so hanggang kuwento na lang talaga? mistakes, regrets.

ang nakapag-remind lang saken ng mga to eh yung photo op ko with mama melle dito sa office. dahil feel na feel na niyang maging Indian (errr… or is it Hindi?), pinasukat ko sa kaniya ang saree na binili ko for A. after YouTube-ing for instructions, and endless trials, nakuha din namen ang decent look ng nagsusuot ng saree. 🙂

mama melle in sari

ayos ba? 😀 it looked really pretty on her. mukhang sign ito na… *kilig* 🙂 hehehe… (ano, mama, ready na ba mag-migrate to India? maghanda ka lang ng malaki-laking daori. :P)

mukhang yan na lang ang consolation ko. ngayon, naka-picture ako ng babaeng naka-saree. 😛 haha…

overdue

while i was in bangalore, my utang pala akong tag from miss toni. and, unfortunately, it’s a geeky book that’s nearest me right now since i’m at work and need to read up on things. so di ito interesting… 😦

instructions are as follows:

1. Pick up the nearest book of at least 123 pages.
2. Open the book to page 123.
3. Find the fifth sentence.
4. Post the next three sentences.
5. Tag five people.

mukhang hirap ako sa five people na naman. di ako social person talaga… ewan ko ba… ang konti ng friends ko kahit sa internet… will attempt though. 🙂

rees - physical principles of remote sensing cover ayan… 😦 Physical Principles of Remote Sensing by W.G. Rees. this was my textbook in my first year in the MSc degree. quite helpful since i’m getting interested with Interferometric RADAR imaging for work. the basic principle is that it detects deformation of the earth by taking two ‘pictures’ via RADAR and calculating the difference (much like looking at your wedding picture and 2 years after. you really see a lot of ‘deformation’ going on).

Equations (5.8) and (5.9) show that an aerial photograph also contains some information about the heights of the objects. For example, suppose that a vertical object such as a tower has its base at coordinate (x,0,0) and its top at (x,0,h). Equation (5.8) then shows that the base will be imaged at (-fx/H,0) and the top at (-fx/[Hh]), so that the two are separated by a height-dependent amount.”

hmmm… makes sense. 😛

for this, i’m tagging jojie, dhez, kris, banana, and chico. ahaha…

and speaking of kris, i realize that i have a waaaaaaaay overdue tag from him. i was messed up so i couldn’t answer the tag… ngayon, bayad-utang muna ako. besides, i’m asking him a favor to answer my tag. 😛 ahaha… wala ng pagpapanggap!

simple lang. 10 random things about you…

how do you define ‘random’ ba? anyway, things that pop into my head na lang siguro.

1.) i like animals. sa bahay, meron kaming 3 aso, about 3 dozen pigeons, 2 dozen chickens, a pair of budgies (a.k.a. lovebirds) and balak ko pa sana mag-alaga ng pabo (turkey) pero nung bumaha samen, nalunod siya.

2.) if i had superpowers, i’d love to have magneto’s.

3.) takot ako mag-blog. more of takot ako mag-blog ng personal life ko. pero therapy ko sana dapat ang pagba-blog para mailabas yung nararamdaman ko — so my fears/frustrations/hate won’t eat me up inside.

4.) i’m a gemini. june ang birthday ko and i believe that i carry the ‘duality’ of the gemini. i like hiding behind a mask din… happy outside, hurting inside.

5.) i like classical music. di ako connoisseur sa ganitong klase ng music pero i just like listening to it. di ko alam i-differentiate ang ages (or is it genres?) (romantic, classical, baroque) ng ganito pero i like music played by an orchestra.

6.) i play the violin. novice lang. only reached Vol. 4 of the Suzuki method. i play for the Church during holy week.

7.) i eat a lot of street food. kwek-kwek/tokneneng, isaw, isaw baboy, nguso, betamax, calamares, japanese cake, buko juice, fish balls, squid balls, atay, balun-balunan, etc. but i don’t eat helmet and adidas.

8.) i wanted to collect Batman action figures when i was a kid. noong uso pa ang magpunta sa PX club, Oriental, Parkson’s, at lahat ng duty free shops sa Clark Air base at magaganda pa talaga ang ino-offer na products dun, i’d stay at the toys section and imagine myself owning the whole row of Batman action figures. until now, i only have 1 Batman action figure.

9.) when i was in prep, i said during graduation, “when i grow up, i want to be a scientist”… looks like little kids’ dreams do come true sometimes.

10.) i wanna marry on or before 2010. 🙂

i survived Bangalore!

i don’t know if there are people who missed me during my almost 2-week hiatus. (sus, ayan na naman yang hiatus na yan. bakit ba uso yan sa mga blog? bakit di na lang ‘break’ or ‘vacation’ or ‘quiet time’?) well, some of those who read my blog may have seen that i was under a whole lot of stress and worries the whole month of march. it was all because of this bangalore trip.

i went to bangalore, india for a job-related two-week meeting-slash-workshop. sponsored naman lahat pati yung plane ticket ko kaya happy ang work place ko. wala silang gagastusin except for a few thousand pesos, di na lalampas ng 6k. so puro computer stuff yun. natuto ako ng linux commands (basic pa lang). had the chance to ‘model’ earthquakes pero nakita ko rin gano kalaki ang kakulangan ng pilipinas sa research and data. i don’t know if it would’ve been better if someone from PHIVOLCS came with me. a senior scientist perhaps, preferably with a Ph.D.?

dumating ako dun ng 2 april arond 11 pm. got to meet my roommate, Dr. Paudyal form Nepal. nice naman siya (naliligo kasi araw-araw.. heehee). the following day, crash course ako sa mga pinag-gagawa nila the past 3 days. crash course sa linux commands. crash course sa structures and geological terms that i’ve never heard before. tried out the sample data input they had and it worked fine. nung naghahanap na ko ng para sa pilipinas, Google failed me. even Science Direct failed me. i realized gano ako ka-novice sa ganito kahit na 2 taon na ako nagttrabaho dito. dahil what i do here everyday is type, get input, show it to my boss and that’s it. plus yung nakakapag-aral ako ng school stuff during office hours.

and speaking of that, marami pa pala akong naiwang nakabitin sa school. di ko alam tungkol sa paper ko sa isang major. kulang din ako ng reaction paper sa same course. sa stat naman, kulang ako ng reaction paper and machine problem. di ko rin alam kung napasa ko yung exam. expect kong grade ko is INC in both subjects. kumusta naman yung isang sem ko ng pag-aaral diba? haaay…

so back to semi-regular programming. it’s difficult to shift from technical writing to creative writing and back. ilang beses nako nag-delete ng paragraph dito bago ako nakapag-progress ng ganito kahabang composition. i just gave in kasi i said, “what the heck! iilan lang ba nagbabasa nito? it’s not like i’m planning to change the world with my blog.” tuloy-tuloy lang na pagsusulat lang to.

so ngayon, tasks ko na dapat tapusing ang (1) tapusin ang reaction paper sa major, (2) basahin ang journal article at magsulat ng reaction for stat, (3) gawin ang machine problem sa stat, (4) check on edro kmusta na yung article namen, (5) simulan na ang detailed report ng bangalore workshop, (6) maghanap na ng input data for the model at i-submit kay Dr. Parvez.

i think i forgot about that item 6. well, since kulang nga ang input ko (or naten sa pilipinas), we were asked to produce results pa din within a month. ang mangyayari eh data input file preparation will be done here, i’ll send it to C-MMACS or ICTP via email or remote connection (mama melle, need help here), and then dun ipa-process. either they mail the results back or i’ll wait for it if via remote connection. (see, masyado pang technical ang utak ko. my apologies.)

basta, ganun ang gumugulo saken ngayon. busy sa office. wala rin si opismeyt, nasa Subic naman siya for a different workshop. di kami gaanong busy noh? 😛

so that’s it. yung ang gumulo saken ng buong buwan ng marso, nagpa-‘hiatus’ saken ng 2 linggo, at patuloy na gumugulo sa utak ko hanggang ngayon, nakapagpa-miss ng book launch ni BatJay, nagpa-experience saken ng lumipad sa eroplano at makalabas ng bansa, makadating sa singapore airport, isumpa ang lumang bangalore airport (nagtatayo sila ng bago, magbubukas ng 11 may), at nagturo saken ng madaming lessons.

maybe i’ll post the pics in the next few days. alam niyo naman, poor pa ako at walang digicam. ipo-post ko mga kinuha ng mga kasama ko. Mysore Palace is a must-see… i felt like royalty nung andun ako sa loob. too bad bawal picture taking sa loob. 😦